Klein Afscheid

Klein Afscheid

Handgemaakte mandjes voor liefde en herinnering. Klein Afscheid is een Nederlandse onafhankelijk opererende, deels commerciële, onderneming. De aangeboden uitvaartmanden en watermethode-sets worden door vrijwilligers gemaakt en te koop aangeboden.

Een deel van de opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om financieel kwetsbare ouders te ondersteunen. Dit zullen wij nu in België voor hen waarnemen!